VÄlkommen till Ambox-studien

Ambox kommer från orden ”ambulatory” och ”oxygen” och sammanfattar vad studien handlar om, nämligen att vara i ”rörelse” och samtidigt använda extra ”oxygen”. Ambox är en nordisk studie som undersöker betydelsen av extra oxygen (syrgas) till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syremättnad vid fysisk ansträngning.
Om studien kan visa att KOL-patienter som får tillgång till extra oxygen i samband med fysisk aktivitet blir mer fysiskt aktiva, kan öka sin fysiska kapacitet, förbättra livskvaliteten och minska sjukligheten så kan vi få ett bättre underlag för behandling. Kunskapen om hur extra oxygen vid fysisk aktivitet påverkar KOL-patienter är liten och efterfrågas av både kliniker och patienter.

läs mer